Yksi keskeinen tulos työelämän Big Five -tutkimuksista on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän Big Five -profiileihinsa. Saamme enemmän aikaiseksi tiimeissä ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five Profile on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä.

WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

 

Haluatko?

 • Lisätä itsetuntemusta?
 • Kehittää tiimin/johtoryhmän toimintaa?
 • Rakentaa tiimejä ja johtoryhmiä optimaalisesti hyödyntämällä erilaisten persoonien vahvuuksia?
 • Kehittää esimiestyötä?
 • Tehdä henkilöille ura- ja kehittymissuunnitelmia?
 • Tehdä perusteltuja rekrytointipäätöksiä?
 • Varmistaa, että työntekijät tekevät heille parhaiten soveltuvaa työtä?
 • Vahvistaa henkilöstön työyhteisötaitoja?
 • Auttaa ratkomaan ristiriitoja työpaikoilla?

 

 

WorkPlace Big Five on räätälöity työelämään, luotettava ja helppo käyttää

 • Monipuolinen henkilö- ja tiimiprofilointityökalu; myös 360° -arviointi.
 • Perustuu laajasti tutkittuun ja luotettavaan persoonallisuusmalliin.
 • Kysely on lyhyt, oleelliseen keskittyvä ja nopea täyttää (10 – 20 minuuttia).
 • Laadittu selkeällä ja konkreettisella työelämän kielellä, jota käyttäjän on erittäin helppo ymmärtää.
 • Saat syvälliset ja tarkat tulokset nopeasti.
 • Useita kieliversioita käytettävissä (myös suomen kieli).
 • Valittavissa useita normiryhmiä (myös suomalainen).
 • Käytännönläheinen – antaa selkeitä ohjeita, miten erityyppisten persoonallisuuksien kanssa kannattaa toimia.

Big Five: viisi persoonallisuuden osa-aluetta

Persoonallisuuden Big Five – malli on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli. Se on yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen “standardi”, jota käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana. Siksi Big Five -mallia voi kutsua myös ”kaikkien henkilöarviointityökalujen äidiksi”.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen (pääpiirteeseen). Piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. WorkPlace Big Fivessa pääpiirteet ovat:

 • reagointiherkkyys (N)
 • ekstroversio (E)
 • uutuushakuisuus (O)
 • mukautuvuus (A)
 • päämääräkeskeisyys (C)

Tämän lisäksi WorkPlace Big Fivessa persoonallisuutta tarkastellaan 23 alapiirteen kautta.

 
 

Eri tutkimusten mukaan tunneälyyn liittyvät ominaisuudet selittävät 27 - 45 % menestyksestä. Tiedämme myös, että johtamisen epäonnistumiset johtuvat joidenkin tutkimusten mukaan 75% tunneälyn osa-alueelta. Asiakasmenetyksistä 70% on tunneälyn alueelta.

EQ-i 2.0®

Tunneäly ennustaa erittäin vahvasti yksilön suorituskykyä ja tehokkuutta sekä hyvinvointia. Tunneäly ei ole pysyvä ominaisuus, vaan päinvastoin ihmisen tunneäly muuttuu ajan mittaan ja sitä voi kehittää halutuilla osa-alueilla. Tunneälyä voidaan mitata tieteellisesti tutkitulla työkalulla Emotional Quotient-Inventory 2.0®. EQ-i 2.0 on käytössä yli 60 maassa, mm. yrityksissä kuten Google, GE ja Intel, heidän rekrytoinneissaan ja kehitysohjelmissaan.

Lue lisää tästä!

 

Voit hyödyntää tunneälyn mittausta:

 • Johtajuuden kehittämisessä
 • Henkilövalinnoissa (yhdessä persoonallisuusprofiloinnin kanssa)
 • Organisaation kehittämisessä
 • Johdon valmennuksessa
 • Tiimin yhteistyön rakentamisessa

 

 

Uusin blogi

 

Referenssit

Olemme projektiorganisaatio, jossa toimitaan tiimeissä ja vieläpä useilla eri paikkakunnilla. Meidän kaltaisessamme työyhteisössä muutos on jatkuvaa ja työskentely vaatii paljon itseohjautuvuutta. Haluamme antaa johtajille ja esimiehille työkalun, jonka avulla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä ymmärtämään erilaisia persoonallisuuksia. WorkPlace Big Fiven kautta saamme johtamisesta ja esimiestyöstä puhumiseen myös yhteisen kielen.

photoSari Ek-Petroff
Henkilöstönkehittämispäällikkö, Teknologian tutkimuskeskus VTT

 

WorkPlace Big Five on ylivoimaisesti paras kaikista tähän asti käyttämistäni arviointimenetelmistä. Se on selkeä ja kompakti, kattaen osuvasti työpersoonan keskeiset alueet. Se on erittäin käyttökelpoinen työkalu eri yhteyksissä, kuten valinta-arvioinneissa, johtoryhmien kehittämisessä ja coachingissa.

photoErkki Levä
Johtava psykologi, Arespartners

 

WorkPlace Big Fiven käyttöönotto johtamis­ohjelmissamme lähti siitä ajatuksesta, että johtajan on hyvä tuntea itsensä, jotta voi menestyksekkäästi johtaa muita. Yrityksen kehittyminen lähtee kehittymisestä yksilötasolla. Olen kartoittanut monia eri työkaluja, ja järeän tutkimustaustansa ansiosta WorkPlace Big Five on uskottava työkalu itsensä tuntemiseen.

photoAnu Henttonen
Head of HRD, Finnair Oyj

 

Käytän WorkPlace Big Five työkalua johtoryhmien kehittämisen ja johtajien yksilöcoachauksen apuna, ja olen kokenut sen todella hyödyllisenä. Työkalu auttaa löytämään persoonallisen ja vaikuttavan johtamistyylin ja avaa huikean mahdollisuuden ryhmien erilaisuuden hyödyntämiseen. Sen avulla on helppo tehdä näkyväksi voimavarat ja ongelmat ryhmän ajattelussa ja toiminnassa. Konfliktitilanteissa WorkPlace Big Five kasvattaa ymmärrystä eri osapuolten toimintatavoista - avaimet uusien yhteistyömallien oppimiseen on helppo osoittaa WPB5:n avulla.

photoJarmo Manner
CEO-coach

 

Niin asiakkaillemme kuin meille on ensiarvoisen tärkeää, että käyttämämme työkalut ovat laadullisesti ensiluokkaisia ja tutkittuihin faktoihin perustuvia. WorkPlace Big Five antaa myös kaiken kokeneille johtajille uutta tietoa. Tulokset ovat syvällisiä, ihmisiä aidosti kuvaavia ja helposti ymmärrettäviä. Tietoja on helppo hyödyntää sekä itsensä että muiden johtamisessa. Suosittelemme WorkPlace Big Fivea osana kaikkia johtamisen kehittämishankkeitamme.

photoChristina Dahlblom
Toimitusjohtaja, Miltton Sparks Oy

 

Terveystalo tähtää mitattavaan vaikuttavuuteen kaikessa asiakastyössään. Käytämme kehittämistyökaluna WorkPlace Big Fivea, koska sen tieteellinen pohja on vahva ja sen perusteella voi laatia konkreettisia kehittämis­suunnitelmia. Työterveyspsykologimme käyttävät WorkPlace Big Five -työkalua terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa. WorkPlace Big Five -profilointi on myös kiinteä osa asiakkaillemme tarjoamiamme esimiesvalmennuksia.

photoAntti Aro
Johtava työterveyspsykologi, Terveystalo

 

Palvelut / Sertifioidu

Syvällisimmän ymmärryksen saamiseksi suosittelemme lämpimästi kustannustehokasta supersertifiointia (sis. sekä WorkPlace Big Five että EQ-i 2.0 sertifioinnin). Kysy lisää »

WorkPlace Big Five Profile™

 • Workplace Nordicin kaksipäiväinen WorkPlace Big Five Profile™ -sertifiointikurssi antaa oikeuden profilointityökalun itsenäiseen käyttöön.
 • Osana sertifiointia tutustut omaan Big Five -profiiliisi ja syvennät samalla itsetuntemustasi.
 • Sertifioinnin yhteydessä opit mielenkiintoisia ja hyödyllisiä asioita ihmisen persoonallisuudesta.
 • Sertifiointiin sisältyy profiloinnin harjoittelu valmentajien tukemana sekä käyttäjätuki jatkossakin.
 • Sertifioinnin jälkeen pääset mukaan vauhdilla kasvavaan WorkPlace Big Five -käyttäjien verkostoon.
 • Ei lisenssi- tai muita kiinteitä maksuja.
 • Sertifiointikurssi sopii hyvin HR-henkilöstölle, konsulteille, coacheille sekä kaikille organisaatioiden/ihmisten kehittämistyötä tekeville.

EQ-i 2.0®

 • Workplace Nordicin 1,5-päiväinen EQ-i 2.0® -sertifiointikurssi antaa oikeuden tunneälymittaustyökalun itsenäiseen käyttöön.
 • Sertifioinnissa perehdyt EQ-i 2.0 tunneälyn malliin, jota organisaatiot maailmalla ovat jo lähes 20 vuoden ajan hyödyntäneet ja jota nyt lähdetään normittamaan Suomeenkin.
 • Osana sertifiointia saat oman tunneälymittauksen ja vinkkejä oman tunneälysi kehittämiseen.
 • Sertifiointiin sisältyy tunneälymittausten käyttäjätuki jatkossakin.
 • Sertifioinnin jälkeen pääset mukaan vauhdilla kasvavaan EQ-i 2.0 -käyttäjien verkostoon.
 • Ei lisenssi- tai muita kiinteitä maksuja.
 • Sertifiointikurssi sopii hyvin HR-henkilöstölle, konsulteille, coacheille sekä kaikille organisaatioiden/ihmisten kehittämistyötä tekeville.

 

UUTTA! Suorita WorkPlace Big Five Profile™ -sertifiointi nyt verkkokurssina; lue lisää ja osta tästä!

Katso seuraavien sertifiointikurssien päivämäärät tästä »

Ilmoittautumiset ja tiedustelut »

 

 

Löydä WorkPlace Big Five ja EQ-i 2.0 -yhteistyökumppanisi nyt helposti. Klikkaa tästä nähdäksesi sertifioitujen konsulttien yhteystiedot »

 

Ihmiset

Myös meidän tiimimme muodostuu erilaisista Big Five –profiileista. Jos sinulla on kysymyksiä WorkPlace Big Fiveen liittyen, ota yhteyttä – autamme sinua mielellämme!

Hilkka-Maija KatajistoHilkka-Maija Katajisto
Partner, WorkPlace Big Five Master Trainer
hilkka-maija(at)workplacenordic.com
p. 0400 173 924

Hilkka-Maija ei vähästä hätkähdä, vaan hallitsee tilanteet logiikalla kanssa­kulkijoihinsa luottaen...Katso lisää »

Jarkko RantanenJarkko Rantanen
Partner, WorkPlace Big Five Master Trainer
jarkko(at)workplacenordic.com
p. 050 528 4808

Jarkolle ominaista on laaja-alainen kiinnostus kaikenlaista uutta kohtaan...Katso lisää »

Liisa YrjöläLiisa Yrjölä
Myynti- ja markkinointi­koordinaattori
liisa(at)workplacenordic.com
p. 045 1024 668

Liisa on rauhallinen, varma ja vakaa. Hän on yleensä jalat maassa ja katsoo asioita ”tässä ja nyt”...Katso lisää »

Erica MichelssonErica Michelsson
Tutkija ja tuotekehittäjä
erica(at)workplacenordic.com
p. 040 820 1892

Erica on analyyttinen ja luova persoona. Hän on avoin ja sanavalmis, eikä pelkää tarttua uusiin haasteisiin...Katso lisää »


 

Hilkka-Maija KatajistoHilkka-Maija Katajisto
partner, WorkPlace Big Five Master Trainer

Hilkka-Maija ei vähästä hätkähdä, vaan hallitsee tilanteet logiikalla kanssa­kulkijoihinsa luottaen. Hän on taitava ilmaisemaan näkemyksensä epäröimättä ja rakentavasti, kaikkien kannalta hyvää ratkaisua hakien. Hänellä on usein monta rautaa tulessa, kuumintakaan rautaa kaihtamatta.

Hilkka-Maija on toiminut johtamisen kehittäjänä niin johtajien coachina ja johtoryhmien sparraajana kuin myös kansainvälisten yritysten johtoryhmän jäsenenä. Hän on uransa aikana työskennellyt muun muassa henkilöstö­johtajana, suorahaku­konsulttina ja muutos­valmentajana.

Jarkko RantanenJarkko Rantanen
partner, WorkPlace Big Five Master Trainer

Jarkolle ominaista on laaja-alainen kiinnostus kaikenlaista uutta kohtaan. Hän on innokas ideoija ja kehittäjä, työskentely­tavaltaan joustava ja nopeasti liikkuva. Jarkko pyrkii rakentamaan harmonisia, aitoja ja avoimia yhteistyö­suhteita niin kollegoiden kuin asiakkaidenkin kanssa.

Jarkko on työelämän tunnetaitoihin ja persoonallisuus- kysymyksiin erikoistunut psykologi, valmentaja ja tietokirjailija. Hän on uransa aikana työskennellyt muun muassa työpsykologina, rekrytointi­konsulttina, henkilöstö­johdossa ja johtoryhmien sparraajana.

Liisa YrjöläLiisa Yrjölä
Myynti- ja markkinointi­koordinaattori

Liisa on rauhallinen, varma ja vakaa. Hän on yleensä jalat maassa ja katsoo asioita ”tässä ja nyt”. Liisan lähestymistapa työhön on käytännöllinen, taktinen, järjestelmällinen ja tehokas. Hänellä on vahva saavuttamisen halu. Yhteistyö­tilanteissa Liisa etsii luonnostaan kaikille osapuolille mielekkäitä vaihtoehtoja.

Liisa on aiemmin työskennellyt erilaisissa myynnin ja markkinoinnin sekä koulutusten koordinointiin liittyvissä tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti (Singaporessa ja Dubaissa).

Erica MichelssonErica Michelsson
Tutkija ja tuotekehittäjä

Erica on analyyttinen ja luova persoona. Hän on avoin ja sanavalmis, eikä pelkää tarttua uusiin haasteisiin. Hänellä on vahva halu kehittää ja uudistaa, minkä takia hän onkin mukana Workplace Nordic:n kehitysprojekteissa rakentamassa uusia tuotteita ja palveluita.

Erica on työskennellyt useassa psykologian alan tutkimusryhmässä ja hän on opettanut yliopistotason tilastotiedettä psykologian valmennuskursseilla. Erica on perehtynyt erityisesti psykologisiin ja neurokognitiivisiin arviointimenetelmiin sekä psykometriikkaan.

Workplace Nordic

Workplace Nordic edistää, kehittää ja tukee tarkkaan valittujen maailmanluokan henkilö- ja tiimiarviointityökalujen käyttöä Pohjois-Euroopassa. Workplace Nordic tarjoaa organisaatioille mm. edustamiensa työkalujen sertifiointikoulutuksia. Asiakkaitamme ovat yritykset, konsultit ja coachit ja he käyttävät työkaluja mm. johtoryhmien ja tiimien kehittämisessä, johdon kehittämisohjelmissa, urasuunnittelun apuna sekä rekrytoinnissa.

info(at)workplacenordic.com

Hilkka-Maija Katajisto
p. 0400 173 924

Jarkko Rantanen
p. 050 528 4808

Liisa Yrjölä
p. 045 1024 668

Käyntiosoite:
Workplace Nordic
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Postitusosoite:
Workplace Nordic
Sinipiiantie 4
02400 Kirkkonummi

Y-tunnus: 2591589-9
Rekisteriseloste »

Ota yhteyttä!

Nimi/Organisaatio:
Sähköposti:

Puhelin:


Kuinka voimme palvella? (Älä laita viestiin linkkejä, kiitos!)

Roskapostin esto: Jätä tämä tyhjäksi!

 
Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Henkilötietojasi (nimi, sähköposti, puhelin ja muut mahdolliset antamasi tiedot) käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteemme.

 
 

Tilaa Workplace Nordicin uutiskirje tästä!

Kun tilaat uutiskirjeemme, saat sen sähköpostiisi 3-6 viikon välein. Uutiskirjeessä saat ajankohtaista tietoa palveluistamme, tapahtumistamme sekä uusista blogeistamme. Henkilötietojasi (sähköposti) käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tilaamalla hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteemme.

 
 
Lisätietoja WorkPlace Big Five:sta englanniksi:
Seuraa meitä myös:
 
 
©2021 Workplace Nordic - MMD Networks Oy