Ett av de centrala resultaten från Big Five-undersökningarna av arbetslivet är att människor trivs och presterar bäst i sådana arbetsuppgifter och i en sådan miljö som passar deras Big Five-profiler. Vi får mera till stånd i sådana team och organisationer där man tar olika personligheter i beaktande och drar nytta av dem.
 

WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five Profile™ är ett effektivt profileringsverktyg för både individer och team. Verktyget är baserat på aktuell personlighetsforskning och används i allt fler organisationer i världen.

WorkPlace Big Five är ett utmärkt verktyg för teamutveckling, för bedömning och utveckling av ledarskapsfärdigheter, för karriärplanering, för att bedöma rekryteringsbehov och för att förstärka effekten av coaching.

 

Vill du?

 • Lära känna dig själv bättre?
 • Utveckla teamets eller ledningsgruppens verksamhet?
 • Bygga upp team och ledningsgrupper på ett optimalt sätt genom att dra nytta av olika personligheters starka sidor?
 • Utveckla förmanskapet?
 • Skapa utvecklings- och karriärplaner för människor?
 • Fatta välgrundade rekryteringsbeslut?
 • Försäkra dig om att alla jobbar med det de är bäst lämpade för?
 • Förstärka personalens samarbetsförmåga?
 • Hjälpa till att lösa konflikter på arbetsplatsen?

 

 

WorkPlace Big Five är skräddarsytt för arbetslivet, det är pålitligt och enkelt att använda

 • Ett mångsidigt profileringsverktyg för individer och team; också 360°-utvärdering.
 • Bygger på en forskningsbaserad pålitlig personlighetsmodell.
 • Frågeformuläret är kort, fokuserat och snabbt att fylla i (10–20 minuter).
 • Innehåller ett konkret och tydligt språk, som användarna har lätt att förstå.
 • Ger dig djupgående och noggranna resultat snabbt.
 • Finns på flera språk (också på svenska).
 • Har flera olika normgrupper att välja mellan.
 • Fokuserar på det praktiska och ger tydliga tips om hur det lönar sig att jobba med olika sorters personligheter.

Big Five: personlighetens fem delområden

Big Five-personlighetsmodellen är modern, väl undersökt och pålitlig. Den är en allmänt accepterad ”standard” för personlighetsundersökningar och används ofta som referens i bedömningen av hur väl andra personlighetsbedömningsverktyg fungerar. Därför kan Big Five-modellen kallas ”personlighetsbedömningsverktygens moder”.

I Big Five-modellen delas människans personlighet in i fem delområden (huvudegenskaper). Utgående från egenskaperna kan man beskriva människors beteende. Huvudegenskaperna i WorkPlace Big Five är:

 • reaktionskänslighet (N)
 • extroversion (E)
 • originalitet (O)
 • anpassning (A)
 • målfokusering (C)

Utöver dessa undersöks personligheten via 23 underegenskaper i WorkPlace Big Five.

 
 

Olika undersökningar visar att 27-45 % av orsakerna till framgång är emotionell intelligens. Studier visar också att 75 % av ledarskapsrelaterade misslyckanden beror på bristande emotionella färdigheter. Och när man förlorar kunder beror det i 70 % av fallen på emotionella faktorer.

EQ-i 2.0®

Emotionell intelligens (EQ) har ett mycket starkt samband med individens effektivitet och välmående. EQ är inte en bestående egenskap, utan den förändras med tiden och man kan utveckla den. Man kan mäta emotionella intelligensen med det vetenskapligt analyserade verktyget Emotional Quotient-Inventory 2.0®. EQ-i 2.0 används i över 60 länder, bland annat för rekrytering och i utvecklingsprojekt i företag såsom Google, GE och Intel.

Läs mera!

 

Du kan utnyttja mätning av emotionell intelligens i:

 • Ledarskapsutveckling
 • Urval (tillsammans med personlighetsprofilering)
 • Organisationsutveckling
 • Coaching
 • Teambuilding

 

 

NYASTE BLOGGEN

 
 
 

Referenser

WorkPlace Big Five är det överlägset bästa utvärderingsverktyg jag hittills har använt. Det är klart och kompakt och kommer träffsäkert åt de mest centrala delarna av arbetspersonligheten. Det är ett mycket användbart verktyg i olika sammanhang, t.ex. då personer ska väljas till olika poster, då man vill utveckla ledningsgrupper och i coaching.

photoErkki Levä
Ledande psykolog, Arespartners

 

Vi tog i bruk WorkPlace Big Five i vårt ledarskapsprogram för vi tror att en ledare måste känna sig själv för att kunna leda andra. Utvecklingen av ett företag börjar på individnivå. Jag har kartlagt många olika verktyg och tack vare den solida forskningsbakgrund som WorkPlace Big Five har, bedömer jag att det är ett trovärdigt verktyg för att lära känna sig själv.

photoAnu Henttonen
Head of HRD, Finnair Abp

 

Jag använder WorkPlace Big Five-verktyget i mitt arbete med att utveckla ledningsgrupper och coacha individuella ledare och tycker att det är till stor nytta. Verktyget kan hjälpa en att hitta en personlig och effektiv ledarstil och skapar fantastiska möjligheter att dra nytta av gruppers olikheter. Med hjälp av verktyget går det enkelt att synliggöra styrkor och svagheter i gruppers sätt att tänka och verka. I konfliktsituationer ökar WorkPlace Big Five förståelsen för de olika parternas sätt att verka och ger verktyg för att hitta nya samarbetsformer.

photoJarmo Manner
CEO-coach

 

Det är av högsta prioritet både för oss och för våra kunder att de verktyg vi använder är högklassiga och baserar sig på undersöka fakta. WorkPlace Big Five ger ny information också till väldigt erfarna ledare. Resultaten är djupgående, de beskriver människor på ett riktigt sätt och är lätta att förstå. Det är lätt att använda informationen både för att leda sig själv och andra. Vi rekommenderar WorkPlace Big Five i alla våra ledarskapsutvecklingsprojekt.

photoChristina Dahlblom
VD, Miltton Sparks Ab

 

Terveystalo strävar efter mätbara resultat i allt kundarbete. Vi använder WorkPlace Big Five, eftersom dess vetenskapliga grund är stark och det går att skapa konkreta utvecklingsplaner utgående från resultaten. Våra arbetsplatspsykologer använder verktyget för att förbättra välmågan både hos individer och i arbetsgemenskaper. WorkPlace Big Five-profilering ingår också i den förmansutbildning vi erbjuder våra kunder.

photoAntti Aro
Ledande arbetsplatspsykolog, Terveystalo

 

Tjänster / Certifiering

För att du ska få en så djup förståelse som möjligt rekommenderar vi varmt den kostnadseffektiva supercertifieringen (innehåller både WorkPlace Big Five och EQ-i 2.0 certifiering). Vi berättar gärna mera»

WorkPlace Big Five Profile™

 • Workplace Nordics två dagar långa certifieringskurs ger rätt att använda profileringsverktyget självständigt.
 • Som en del av certifieringen får du bekanta dig med din egen Big Five-profil och fördjupar samtidigt din självkännedom.
 • I samband med certifieringen lär du dig intressanta och nyttiga saker om människans personlighet.
 • Som en del av certifieringen får du öva dig att göra en profilering med stöd av en coach och därtill får du användarstöd också i fortsättningen.
 • Efter certifieringen blir du en del av det snabbt växande nätverket av WorkPlace Big Five-användare.
 • Ingen licens eller andra fasta kostnader.
 • Certifieringskursen passar bra för HR-personal, konsulter, coacher och alla som jobbar med att utveckla organisationer och individer.

EQ-i 2.0®

 • Workplace Nordics 1,5 dagar långa certifieringskurs ger rätt att använda EQ-i 2.0 verktyget självständigt.
 • I certifieringen fördjupar du dig i modellen för emotionell intelligens i EQ-i 2.0, som organisationer runt om i världen har använt i nästan 20 år och som vi nu standardiserar i Finland.
 • Som en del av certifieringen får du mäta din egen emotionella intelligens och tips för hur du kan utveckla dina färdigheter.
 • Som en del av certifieringen får du användarstöd att mäta emotionella intelligens också i fortsättningen.
 • Efter certifieringen blir du en del av det snabbt växande nätverket av WorkPlace Big Five-användare.
 • Ingen licens eller andra fasta kostnader.
 • Certifieringskursen passar bra för HR-personal, konsulter, coacher och alla som jobbar med att utveckla organisationer och individer.

 

Datum för kommande certifieringskurser ser du här »

Anmälningar och förfrågningar »

 

 

 

Hitta din WorkPlace Big Five och EQ-i 2.0 -samarbetspartner. Klicka här för att se kontaktuppgifter till certifierade konsulter »

 

Människor

Också vårt team består av olika Big Five-profiler. Hör gärna av dig om du har frågor gällande WorkPlace Big Five – vi hjälper dig gärna!

Hilkka-Maija KatajistoHilkka-Maija Katajisto
Partner, WorkPlace Big Five Master Trainer
hilkka-maija(at)workplacenordic.com
tel. +358 400 173 924

Hilkka-Maija stressar inte i onödan, utan hanterar olika situationer med sin klara logik och genom att förlita sig på sina medarbetare...Läs mer »

Jarkko RantanenJarkko Rantanen
Partner, WorkPlace Big Five Master Trainer
jarkko(at)workplacenordic.com
tel. +358 50 528 4808

Jarkko är alltid intresserad av allt möjligt nytt. Han är en ivrig idéspruta som tycker om utveckling...Läs mer »

Liisa YrjöläLiisa Yrjölä
Försäljnings- och marknadsföringskoordinator
liisa(at)workplacenordic.com
tel. +358 45 1024 668

Liisa är lugn, säker och stabil. Hon står med fötterna på jorden och lever i nuet...Läs mer »

Erica MichelssonErica Michelsson
Forskare och produktutvecklare
erica(at)workplacenordic.com
tel. +358 40 820 1892

Erica är en analytisk och kreativ person. Hon är frimodig och är inte rädd för att möta nya utmaningar...Läs mer »


 

Hilkka-Maija KatajistoHilkka-Maija Katajisto
partner, WorkPlace Big Five Master Trainer

Hilkka-Maija stressar inte i onödan, utan hanterar olika situationer med sin klara logik och genom att förlita sig på sina medarbetare. Hon är skicklig på att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt sätt och försöker hitta lösningar som är bra för alla. Hon har ofta många järn i elden och är inte rädd för stora utmaningar.

Hilkka-Maija har jobbat med ledarskapsutveckling både genom att coacha direktörer och genom att sparra ledningsgrupper. Hon har därtill suttit i ledningsgrupper för internationella företag. Under sin karriär har hon bland annat jobbat som personaldirektör, headhunter och förändringsguide.

Jarkko RantanenJarkko Rantanen
partner, WorkPlace Big Five Master Trainer

Jarkko är alltid intresserad av allt möjligt nytt. Han är en ivrig idéspruta som tycker om utveckling. Han jobbar snabbt och smidigt och försöker bygga harmoniska, äkta och öppna samarbetsförhållanden med såväl kolleger som kunder.

Jarkko är psykolog specialiserad på emotioner och personligheter i arbetslivet. Han är också coach och populärvetenskaplig författare. Under sin karriär har han jobbat som arbetspsykolog, rekryteringskonsult, personalchef och med att sparra ledningsgrupper.

Liisa YrjöläLiisa Yrjölä
Försäljnings- och marknadsföringskoordinator

Liisa är lugn, säker och stabil. Hon står med fötterna på jorden och lever i nuet. Hon har ett praktiskt, taktiskt, systematiskt och effektivt förhållningssätt till jobbet. Hon har ett starkt behov av att uppnå resultat. Det är naturligt för Liisa att hitta alternativ som tilltalar alla samarbetsparter.

Liisa har tidigare arbetat i olika uppgifter inom försäljning och marknadsföring samt med utbildningskoordinering både i Finland och internationellt (i Singapore och Dubai).

Erica MichelssonErica Michelsson
Forskare och produktutvecklare

Erica är en analytisk och kreativ person. Hon är frimodig och är inte rädd för att möta nya utmaningar. Erica har en stark kallelse till att utveckla och innovera, och därför deltar hon i Workplace Nordic's utvecklingsprojekt som utvecklar nya produkter och tjänster.

Erica har arbetat i flera psykologiforskningsgrupper och har undervisat statistik på universitetsnivå på prepkurser för framtida psykologer. Erica är särskilt bekant med psykologiska och neurokognitiva utvärderingsmetoder och psykometrik.

Workplace Nordic

Workplace Nordic främjar, utvecklar och stöder användningen av noga utvalda, högklassiga utvärderingsverktyg för individer och team i Nordeuropa. Workplace Nordic erbjuder också certifieringsutbildningar för de verktyg vi representerar. Våra kunder är företag, konsulter och coacher och de använder verktygen bland annat i utvecklingsprojekt med ledningsgrupper och arbetsteam, för karriärplanering och i rekryteringar.

info(at)workplacenordic.com

Hilkka-Maija Katajisto
tel. +358 400 173 924

Jarkko Rantanen
tel. +358 50 528 4808

Liisa Yrjölä
tel. +358 45 1024 668

Besöksadress:
Workplace Nordic
Kappelitie 6 B
02200 Espoo
FINLAND

Postadress:
Workplace Nordic
Sinipiiantie 4
02400 Kirkkonummi
FINLAND

FO-nummer: 2591589-9
Registerbeskrivning »

Kontakta oss!

Namn/Organisation:
E-post:

Telefon:


Hur kan vi stå till tjänst?

Leave this form field blank

 
When you send this form, we may contact you via email or phone. Your personal data (name, email, telephone and any other information you give) will be processed within the limits permitted and required by the law. By sending the form you agree to our register description and privacy statement.

 
 
 
Mera information om WorkPlace Big Five på engelska:
Följ oss också här:
 
 
©2021 Workplace Nordic - MMD Networks Oy